കൊവിഡ് പ്രധിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശുചീകരണ ഉപകരണങ്ങളുടെയും സാധനങ്ങളുടെയും പർച്ചേസ്

ചെർപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭയിലേക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഗുണമേന്മയുളള ശുചികരണ ഉപകരണങ്ങളും  അനുബന്ധ  സാമഗ്രികളും വിതരണം ചെയ്യാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുളള നിർമ്മാതാക്കള്‍/വിതരണക്കാരില്‍ നിന്നും  മല്‍സരാടിസ്ഥാനത്തിലുളള ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.ടെണ്ടറുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി 19.06.20, 11 am.( നിരത ദ്രവ്യം 6500 രൂപ.)ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളിനും  കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും നഗരസഭ ഓഫീസുമായി  ബന്ധപ്പെടുക.(04662282238)