കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 2020

Posted on Thursday, March 8, 2018

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക https://drive.google.com/drive/folders/1v8RA54sYEZvlujfH4Zol00_MQfcMfMIk

 

Tags

കൊവിഡ് പ്രധിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശുചീകരണ ഉപകരണങ്ങളുടെയും സാധനങ്ങളുടെയും പർച്ചേസ്

ചെർപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭയിലേക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഗുണമേന്മയുളള ശുചികരണ ഉപകരണങ്ങളും  അനുബന്ധ  സാമഗ്രികളും വിതരണം ചെയ്യാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുളള നിർമ്മാതാക്കള്‍/വിതരണക്കാരില്‍ നിന്നും  മല്‍സരാടിസ്ഥാനത്തിലുളള ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.ടെണ്ടറുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയ്യതി 19.06.20, 11 am.( നിരത ദ്രവ്യം 6500 രൂപ.)ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളിനും  കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും നഗരസഭ ഓഫീസുമായി  ബന്ധപ്പെടുക.(04662282238)